Svet-Stranek.cz
MALÁ VESNICE PLNÁ VELKÝCH UDÁLOSTÍ
BAKOVÁCI SOBĚ :o)

Volný pohyb psů - dle vyhlášky:MALÁ VESNICE PLNÁ VELKÝCH UDÁLOSTÍ

Volný pohyb psů - dle vyhlášky

Téma v Bakově v poslední době dost často probírané, dala jsem si tedy práci a našla si údaje ve vyhlášce Beřovic
Článek V.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1) Na veřejných prostranstvích je průvodce psa povinen mít psa upevněného na vodítku a psy větších služebních a bojových plemen rovněž opatřit náhubkem. Toto ustanovení se nevztahuje na psy záchranářské a služební při výkonu služby a záchranných pracích a na psy, kteří jsou speciálně vycvičení jako průvodci zdravotně postižených osob, např. na psy slepecké.

(2) Vstup se psy na dětská hřiště a sportoviště, umístěná na pozemcích v katastrálním území Beřovice p.p.č. 30/2, 206/1 a 597/1 a v katastrálním území Bakov p.p.č. 247, označená tabulí s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa, nebo nápisem „Zákaz vodění psů“, se zakazuje.


Článek VI.
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů

Na veřejných prostranstvích, pozemcích vymezených p.p.č. 219/2 v katastrálním území Bakov (u komunikace směrem k lesu „Pod hradištěm“) a p.p.č. 206/2 a 206/3 v katastrálním území Beřovice (lokalita „u hřiště“), je povoleno volné pobíhání psů.